Søknadsarbeid

Vi utfører alle typer søknadsarbeider, både vanlige byggesøknader til kommunen, og annet søknadsarbeid mot offentlige instanser.

Uavhengig kontroll

Din Byggtjeneste utfører uavhengig kontroll av alt fra nye boliger til større kontor- og industribygg. Vi har erfaring med uavhengig kontroll av prosjekter i alle tiltaksklasser.

Brannprosjektering

Vi har lang erfaring med brannprosjektering, og utarbeider brannrapporter for små og store prosjekter i alle tiltaksklasser.

Miljøsanering

Vi kan stå ansvarlig for prosjektering av miljøsanering, og utarbeider miljøsaneringsrapport for riving av bygg i alle størrelser.