Referanseprosjekter

Under har vi listet opp noen prosjekter hvor vi har vært involvert.

Kruse Smith AS

Nabogata

Vår rolle: Brannprosjektering

Kruse Smith AS

Nabogata

Vår rolle: Uavhengig kontroll

Kruse Smith

Skaarlia Amfi

Vår rolle: Uavhengig kontroll

Jadarhus AS

Hove gård

Vår rolle: Byggesøknader

Jadarhus AS

Asheimtunet

Vår rolle: Byggesøknader

Jadarhus AS

Ålgård Nord

Vår rolle: ByggesøknaderUavhengig kontroll

Fjogstad-Hus AS

Øygardsveien

Vår rolle: Ansvarlig søker, Uavhengig kontroll

Fjogstad-Hus AS

Litlaberget B10

Vår rolle: Ansvarlig søker

Fjogstad-Hus AS

Hesthammaren

Vår rolle: Ansvarlig søker, Uavhengig kontroll

Bygg-service AS

Litlaberget B11-B12

Vår rolle: Ansvarlig søker

Jadarhus Rehab AS

Sommerbakken

Vår rolle: Ansvarlig søker

Rygehus AS

Kleivane

Vår rolle: ByggesøknadUavhengig kontroll

Hellvik Hus Stavanger AS

Torvmyrveien

Vår rolle: ByggesøknadUavhengig kontroll

Hellvik Hus Stavanger AS

Hasselveien

Vår rolle: ByggesøknadUavhengig kontroll

Click here to add your own text